Funkcje TrackGecko

TrackGecko zawiera setki funcji umożliwiających konfigurację Twojego Programu Partnerskiego zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Wielu handlowców/administratorów programu affiliacyjnego

To opcjonalna funkcja TrackGecko, która daje Ci możliwość posiadania większej ilości użytkowników posiadających rolę handlowca, w tym samym programie affiliacyjnym. Dla każdego z Twoich handlowców możesz określić rolę, z prawami w różnych częściach aplikacji. Na przykład, jeśli masz handlowców, którzy posiadają prawa do komunikowania się z Twoimi Wydawcymi, lecz nie do definiowania kampanii, możesz określać specjalne role i przypisywać rolę do tego handlowca, dla którego typu określiłeś tę rolę.

!!!WAŻNE!!! – Ta funkcja nie oznacza, że TrackGecko może być używane jako affiliacyjne oprogramowanie sieciowe! affiliacyjne oprogramowanie sieciowe oddziela konta handlowców, lecz ta funkcja umożliwia Ci posiadanie większej ilości kont handlowców z różnymi prawami do oglądania tych samych danych. Jeśli szukasz funkcjonalności sieci affiliacyjnej, odwiedź naszą stronę sieci Post Affiliate.

©2016 - 2022 All right reserved TrackGecko. Polityka prywatności i Warunki użytkowania